Konsultacje

Tych z was, którzy potrzebują wsparcia indywidualnego zapraszam do spotkania w miejscu i czasie, który wam odpowiada.
Cena godziny konsultacji uzależniona jest od miejsca spotkania i waha się od 130-200 zł.